Het Cross-media project brengt de geschiedenis van Makkum tot leven met een documentaire, een podwalk en een expositie.

Korte documentaire

Het Geluk van Makkum

De natuur is gul geweest voor Makkum, met schelpen en klei in overvloed. Dat is het geluk van Makkum, daardoor ontstond hier een bloeiende nijverheid in de 17e eeuw. Makkum werd welvarend!

In deze korte documentaire gaan we op zoek naar het ontstaan van deze bloei en groei en wat er nu nog van over is.Details >

Vanaf het medio 2023 is de documentaire
te zien in de Waag in Makkum.

"De skiednis is moai, mar de takomst is noch belangryker!"

Jan Kok
Directeur Koninklijke Tichelaar Makkum

Podwalk

Loop door de Makkumer geschiedenis

- Komt Binnenkort -

Benieuwd naar de rijke handelsgeschiedenis van Makkum in de periode voor 1800? Stap in het verhaal van Makkum en doe de podwalk!

Download de podwalk app en beleef de geschiedenis op de plek waar het echt gebeurde. In deze audiotour wandelen we vanaf de Van Doniakerk over de oude Zuiderzeedijk naar het oude Statum . Op zoek naar sporen uit het verleden.

Hoe werkt de podwalk?

In samenwerking met

Expositie

Bezoek de Waag

Medio 2023 is er een kleine tentoonstelling in de Waag in Makkum. De tentoonstelling laat aardewerk zien dat gevonden is in aan boord van een scheepswrak uit de achttiende eeuw. Het aardewerk verteld een fascinerend verhaal over de geschiedenis van de scheepvaart op de Zuiderzee en Oostzee.

Daarmee gaat een wereld open van de Vrachtvaarders van Europa, de locale nijverheid en de economische bloei van 1600 tot 1800.